oczyszczalniaWprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Każdy przedsiębiorca wytwarzający ścieki przemysłowe może/musi (podejście Przedsiębiorstw Wodociągowych zmienia się w kierunku wymagań dot. podłączenia lub nakazów odłączenia w przypadku niechęci, lub niespełnienia warunków) wystąpić do miejscowego zarządcy sieci kanalizacyjnej z wnioskiem o wydanie warunków na zrzut ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Po wydaniu warunków i określeniu ilości należy wystąpić do właściwych Wód Polskich z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, spojrzyj na definicję ścieków przemysłowych zgodnie z art. 14, ust. 64) ścieki przemysłowe – rozumie się przez to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu;

Jeżeli nie jesteś pewien czy wytwarzasz takie ścieki, zadzwoń! Ustalimy, znajdziemy rozwiązanie.

 

Masz pytania dotyczące naszej oferty transportu odpadów lub innych usług, jakie świadczymy? W takim razie zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej