Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód

Zgodnie z Prawem Wodnym wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wiąże się z różnymi obowiązkami lub zwolnieniami. Inne pozwolenie wodnoprawne będzie potrzebne dla wprowadzania wód opadowych z dachów, a inne z terenu utwardzonych typu parking. Znaczenie ma również czy odprowadzamy deszczówkę systemami kanalizacji otwartej lub zamkniętej, czy pozostawiamy swobodnemu spływowi po terenie niezanieczyszczonym, lub zanieczyszczonym. Jeżeli skierujemy wodę do kanalizacji deszczowej w zależności od Gminy zarządzającej może to się wiązać z opłatami. Wprowadzanie wód do wód, czyli np. jeziora może wiązać się z koniecznością opłat zmiennych lub stałych. Ustawa przewiduje zwolnienia z różnego tytułu, zależne od ilości wprowadzanych wód oraz zastosowania zbiorników retencyjnych.

 


Masz pytania dotyczące naszej oferty transportu odpadów lub innych usług, jakie świadczymy? W takim razie zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej